Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για το Thrax Punks

Εισαγωγή

Αυτοί οι Κανονικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας Thrax Punks που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://thraxpunks.com/.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Προτύπου Όρων και Προϋποθέσεων και της Γεννήτριας Πολιτικής Απορρήτου.

Οι ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που διαθέτετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το Thrax Punks και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Περιορίζεστε συγκεκριμένα από όλα τα παρακάτω:

δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.
χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον Ιστότοπο.
χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.
η χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.
τη συλλογή δεδομένων, την εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
Ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου απαγορεύονται από την πρόσβαση από εσάς και η Thrax Punks μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, το «Περιεχόμενο σας» θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στην Thrax Punks μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη άδεια χρήσης με άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Η Thrax Punks διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Απορρήτο σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτή η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», με όλες τις βλάβες, και οι Thrax Punks δεν εκφράζουν καμία παραστατική εγγύηση, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτή την Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο Thrax Punks, ούτε κανένας από τους αξιωματικούς, διευθυντές και υπάλληλοί του, δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Ο Thrax Punks, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του, των διευθυντών και των υπαλλήλων του, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό Thrax Punks από και κατά οποιωνδήποτε ή / και όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτίων της αγωγής, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παράβασή σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Διακύμανση όρων

Η Thrax Punks επιτρέπεται να αναθεωρήσει τους Όρους αυτούς οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Ανάθεση Εργασίας

Η Thrax Punks επιτρέπεται να εκχωρεί, μεταβιβάζει και αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Thrax Punks και εσάς σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της gr και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην gr για την επίλυση τυχόν διαφορών.