Χειροκίνητη εισαγωγή

user_time_ID:

user_x:

user_y:

user_alt: